Primăria comunei Bolintin-Deal
Județul GIURGIU

Urbanism și amenajarea teritoriului

Anunțuri 2024

Documentatia CTP ”PUZ construire ansamblu de cladiri cu functiunea de locuinte colective si functiuni conexe, Rh P+3E+4R si accent P+8E” ampalsata in Bdul Republicii, NC 36484 si NC 36483

U05_1_RETELE_EDILITARE_PROPUS

U05_1_RETELE_EDILITARE_EXISTENT

U4_ILUSTRARE_TEMA_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U04_REGIM_JURIDIC

U03_REGLEMENTARI_URBANISTICE

U02_SITUATIA_EXISTENTA

U1_PLAN_INCADRARE_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

RLU_PUZ_ACCOMMODATION_20240119_AD

MEMORIU_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230906_AD

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare “PUZ ,,CONSTRUIRE CENTRU DE CERCETARI AVANSATE IN DOMENIUL SISTEMELOR DE PROPULSIE cu H max. 30 m,  amplasat in localitatea Bolintin – Deal, sat Bolintin – Deal,  Strada Rasaritului, nr 8A, nr cadastral 36443, jud. Giurgiu

MEMORIU PUZ

RLU- PUZ

U 1 – Plan de incadrare in PUG

U 2 – Plan de incadrare in teritoriu

U3 – Situatia existenta-PUZ

U4 – Reglementare propusa-PUZ

U7 – propunere mobilare-PUZ

MEMORIU_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230906_AD

RLU_PUZ_ACCOMMODATION_20240119_AD

U1_PLAN_INCADRARE_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U02_SITUATIA_EXISTENTA U03_REGLEMENTARI_URBANISTICE

U4_ILUSTRARE_TEMA_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD U04_REGIM_JURIDIC

U05_1_RETELE_EDILITARE_EXISTENT U05_1_RETELE_EDILITARE_PROPUS

Anunt consultarea populatiei – Etapa III – Propuneri finale “PUZ SCHIMBARE DE FUNCTIUNE CONSTRUCTIE EXISTENTA DIN LOCUINTA IN CAMIN DE BATRANI, AMENAJARI INTERIOARE NESTRUCTURALE nr cadastral 34793, Bulevardul Republicii nr 1,  Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

 

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

 

Iniţiator: S.C. CLEMENTIN S.R.L

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   87/2023

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DE FUNCTIUNE CONSTRUCTIE EXISTENTA DIN LOCUINTA IN CAMIN DE BATRANI, AMENAJARI INTERIOARE NESTRUCTURALE”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

 

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: 

 Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urbanism

U02-b – incadrare in teritoriu – eterra

U4-Reglementari

U3-Situatia existenta

U01 – incadrare in PUG

U02-a – incadrare in teritoriu – google

RLU- PUZ-02.08.2023-rev 1

MEMORIU PUZ-02.08.2023-rev 2

Anunt consultarea populatiei – Etapa III – Propuneri finale “PUZ SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL – RESTAURANT 

  nr cadastral 32775, Bulevardul Republicii nr 70,  Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

 

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare. 

Iniţiator: IVAN IONEL 

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   86/2023 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL – RESTAURANT ”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

 

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: 

 Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urbanism

MEMORIU PUZ-schimbare destinatie – restaurant

Reglementare propusa

Incadrare in teritoriu

Situatia existenta

Incadrare in PUG

RLU- PUZ-Schimbare destinatie – restaurant

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare “PUZ SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL – RESTAURANT Nr cadastral 32775, Bulevardul Republicii nr 70,  Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Iniţiator: IVAN IONEL

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   86/2023

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL – RESTAURANT ”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

 Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urban

Incadrare in PUG

Incadrare in teritoriu

MEMORIU PUZ-schimbare destinatie – restaurant

Reglementare propusa

RLU- PUZ-Schimbare destinatie – restaurant

Situatia existenta

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare “PUZ SCHIMBARE DE FUNCTIUNE CONSTRUCTIE EXISTENTA DIN LOCUINTA IN CAMIN DE BATRANI, AMENAJARI INTERIOARE NESTRUCTURALE nr cadastral 34793, Bulevardul Republicii nr 1,  Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Iniţiator: S.C. CLEMENTIN S.R.L

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   87/2023

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DE FUNCTIUNE CONSTRUCTIE EXISTENTA DIN LOCUINTA IN CAMIN DE BATRANI, AMENAJARI INTERIOARE NESTRUCTURALE”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urbanism

MEMORIU PUZ-02.08.2023-rev 2

RLU- PUZ-02.08.2023-rev 1

U01 – incadrare in PUG

U02-a – incadrare in teritoriu – google

U02-b – incadrare in teritoriu – eterra

U3-Situatia existenta U4-Reglementari

Anunt consultarea populatiei – Etapa III – Propuneri finale “PUZ

EXTINDERE ZONA (LINIE) DE PRODUCTIE SI CONSTRUCTII AFERENTE 

Nr cadastral 36243, nr cadastral 32271 si nr cadastral 30043, Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Iniţiator: HASIT ROMANIA S.R.L

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   66/2022

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE ZONA (LINIE) DE PRODUCTIE SI CONSTRUCTII AFERENTE ”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urbanism”

MEMORIU PUZ-rev 1

RLU- PUZ-rev 1

U1-Incadrare in PUG-FAZA PUZ

U2-a- INCADRARE in teritoriu

U2-b- INCADRARE in zona

U3 – situatia existenta-rev 2

U4 – reglementari propuse-REV 5

U7 – Mobilare-rev 2

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare PUZ

EXTINDERE ZONA (LINIE) DE PRODUCTIE SI CONSTRUCTII AFERENTE 

nr cadastral 36243, nr cadastral 32271 si nr cadastral 30043, Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu;

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Iniţiator: HASIT ROMANIA S.R.L

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   66/2022

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE ZONA (LINIE) DE PRODUCTIE SI CONSTRUCTII AFERENTE ”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism.

Informare public- continut anunt

Informare public- etapa PROPUNERI PRELIMINARE

MEMORIU PUZ-rev 1

RLU- PUZ-rev 1

U1-Incadrare in PUG-FAZA PUZ

U2-a- INCADRARE in teritoriu

U2-b- INCADRARE in zona

U3 – situatia existenta-rev 2

U4 – reglementari propuse-REV 5

U7 – Mobilare-rev 2

 

Anunt consultarea populatiei – Etapa elaborarii propunerilor “PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLADIRI CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI CONEXE, Rh P+3E+4R si ACCENT P+8E”, Str. Republicii, Bolintin Deal, jud. Giurgiu, NC 36484, NC 36483.

Aunt privind elaborarea propunerilor planului urbanistic zonal “PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLADIRI CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI CONEXE, Rh P+3E+4R si ACCENT P+8E”, Proprietar: CTPARK MANAGEMENT AFUMATI S.R.L. Elaborator: AVENTUS DESIGN S.R.L.

Publicul este invitat sa participle la dezbaterea publica ce va avea loc la sediul Primariei Bolintin-Deal in data de 31.10.2023, ora 10:00. Documentatia tehnica poate fi consultata la sediul Primariei comunei Bolintin-Deal, din str. Republicii Nr. 26, Bolintin-Deal, Jud. Giurgiu, Telefon: 0246-273074, sau pe pagina web a PRIMARIEI COMUNEI BOLINTIN-DEAL. Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 15 zile prin posta la sediul Primariei comunei Bolintin-Deal din str. Republicii Nr. 26, Bolintin-Deal, Jud. Giurgiu.

panou_PUZ_accommodation_20231020_rev_AD-Model

ELABORARE PUZ construire ansamblu de cladiri cu functiunea de locuinte colective si functiuni conexe, Rh P+3E+4R si accent P+8E amplasat in Bolintin Deal, Str. Republicii, NC 36484 si NC 36483, jud. Giurgiu”- ETAPA II 

MEMORIU_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230906_AD

RLU_PUZ_ACCOMMODATION_20230908_AD_s

U1_PLAN_INCADRARE_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U2_SITUATIA_EXISTENTA_PUZ_CTP_BOLINTIN_DEAL

U3_PLAN_REGLEMENTARI_PUZ_CTP_BOLINTIN_DEAL

U4_ILUSTRARE_TEMA_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U4_REGIM_JURIDIC_PUZ_CTP_BOLINTIN_DEAL

INTENTIE DE ELABORARE PUZ construire ansamblu de cladiri cu functiunea de locuinte colective si functiuni conexe, Rh P+3E+4R si accent P+8E amplasat in Bolintin Deal, Str. Republicii, NC 36484 si NC 36483, jud. Giurgiu

MEMORIU_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230504_AD

U1_PLAN_INCADRARE_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U3_PLAN_REGLEMENTARI_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U4_ILUSTRARE_TEMA_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL_INTOCMIRE SI APROBARE PLAN URBANISTIC ZONAL – CENTRU DE COLECTARE A MATERIALELOR RECICLABIL – Descarca

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI, SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI ARGUMENTATE SI JUSTIFICATE PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎNCEPÂND CU DATA PREZENTULUI ANUNȚ SI SA PARTICIPE LA SEDINTA DE DEZBATERE PUBLICA DIN DATA DE 18.11.2022 , ORA 10:00 LA SEDIUL PRIMARIEI BOLINTIN DEAL.

INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ INTRAVILAN VECHI – BOLINTIN DEAL SI MIHAI VODA, COMUNA BOLINTIN DEAL, JUDET GIURGIU – Descarca

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentatia privind Planului Urbanistic Zonal „Intravilan Vechi – Bolintin Deal si Mihai Voda, Comuna Bolintin Deal”, incepand cu data prezentului anunt, pana la data de 25.10.2022.

pl -05 – A – Descarca

pl -05 – B – Descarca

pl -05 – C – Descarca

pl -05 – D – Descarca

pl -05 – E – Descarca

FORMULAR INSCRIERE FOSE – Descarca

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM  –  PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA BOLINTIN DEAL, JUD. GIURGIU – Descarca

PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA BOLINTIN DEAL, JUD. GIURGIU – Descarca

INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ INTRAVILAN VECHI – BOLINTIN DEAL SI MIHAI VODA, COMUNA BOLINTIN DEAL, JUDET GIURGIU – Descarca

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentatia privind Planului Urbanistic Zonal „Intravilan Vechi – Bolintin Deal si Mihai Voda, Comuna Bolintin Deal”, incepand cu data prezentului anunt(10.03.2022), pana la data de 30.03.2022. –

PLAN URBANISTIC ZONAL(PUZ) INTRAVILAN VECHI – BOLINTIN DEAL SI MIHAI VODA, COMUNA BOLINTIN DEAL JUDETUL GIURGIU 

pl -05 – A – Descarca

pl -05 – B – Descarca

pl -05 – C – Descarca

pl -05 – D – Descarca

pl -05 – E – Descarca

INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ ZONA CENTRALA COMUNA BOLINTIN DEAL – Descarca

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentatia privind Planului Urbanistic Zonal „Zona Centrala a Comunei Bolintin Deal”, incepand cu data prezentului anunt(10.03.2022), pana la data de 30.03.2022.

PLAN URBANISTIC ZONAL(PUZ) ZONA CENTRALA COMUNA BOLINTIN DEAL JUDETUL GIURGIU – Descarca

Pentru detalii suplimentare:

Nr. telefon: 0755630417

E – mail: urbanismbolintindeal@yahoo.com

FORMULARE URBANISM

CERERE DE EMITERE A CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII/EXTINDERII CONSTRUCTIEI –  Descarca

CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu – Descarca

CERTIFICAT DE URBANISM

DOCUMENTE NECESARE OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM:

1.Cerere certificat de urbanism;
2.Copie act proprietate;
3.Copie act de identitate;
4.Schita cadastrala teren(PAD);
5.Extras de carte funciara actualizat(nu mai vechi de 30 zile);
6.Extras ortofotoplan;
7.Dovada achitarii taxei de certificat urbanism.

** TAXA EMITERE CERTIFICAT URBANISM SE POATE ACHITA LA SEDIUL PRIMARIEI BOLINTIN DEAL SAU LA TREZORERIA BOLINTIN VALE (CONT = RO08TREZ32221160203XXXXX, CUI 5843129, BENEFICIAR PRIMARIA BOLINTIN DEAL).

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM – Descarca

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM –Descarca

 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

CONTINUTUL DOSARULUI D.T.A.C. SI ORDINEA DOCUMENTELOR DIN DOSAR:

1.Cerere autorizatie construire/desfiintare;
2. Anexa la cererea de autorizatie;
3. Dovada achitarii taxei de autorizatie;
4. Certificat de urbanism(copie);
5. Copie legalizata act de proprietate;
6. Copie act identitate proprietar;
7. Schita cadastrala teren;
8. Extras CF. actualizat la zi(nu mai vechi de 30 zile);
9. Extras ortofotoplan;
10. Ridicare topografica a terenului cu viza OCPI;
11. Studiu geotehnic cu verificare Af;
12. Avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism;
13. Dovada O.A.R.(de la proiectant – copie);
14. Proiect in dublu exemplar.

**TAXA EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SE POATE ACHITA LA SEDIUL PRIMARIEI BOLINTIN DEAL SAU LA TREZORERIA BOLINTIN VALE (CONT = RO08TREZ32221160203XXXXX, CUI 5843129, BENEFICIAR PRIMARIA BOLINTIN DEAL).

CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE – Descarca

CERERE PRELUNGIRE VALABILITATE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE – Descarca

COMUNICARE PRIVIND INCEPEREA EXECUTIEI LUCRARILOR CATRE PRIMARIA BOLINTIN DEAL – Descarca

COMUNICARE PRIVIND INCEPEREA EXECUTIEI LUCRARILOR CATRE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII GIURGIU – Descarca

COMUNICARE PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR CATRE PRIMARIA BOLINTIN DEAL – Descarca

COMUNICARE PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR CATRE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII GIURGIU –Descarca 

 

Urbanism și amenajarea teritoriului

Anunțuri 2024

Documentatia CTP ”PUZ construire ansamblu de cladiri cu functiunea de locuinte colective si functiuni conexe, Rh P+3E+4R si accent P+8E” ampalsata in Bdul Republicii, NC 36484 si NC 36483

U05_1_RETELE_EDILITARE_PROPUS

U05_1_RETELE_EDILITARE_EXISTENT

U4_ILUSTRARE_TEMA_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U04_REGIM_JURIDIC

U03_REGLEMENTARI_URBANISTICE

U02_SITUATIA_EXISTENTA

U1_PLAN_INCADRARE_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

RLU_PUZ_ACCOMMODATION_20240119_AD

MEMORIU_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230906_AD

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare “PUZ ,,CONSTRUIRE CENTRU DE CERCETARI AVANSATE IN DOMENIUL SISTEMELOR DE PROPULSIE cu H max. 30 m,  amplasat in localitatea Bolintin – Deal, sat Bolintin – Deal,  Strada Rasaritului, nr 8A, nr cadastral 36443, jud. Giurgiu

MEMORIU PUZ

RLU- PUZ

U 1 – Plan de incadrare in PUG

U 2 – Plan de incadrare in teritoriu

U3 – Situatia existenta-PUZ

U4 – Reglementare propusa-PUZ

U7 – propunere mobilare-PUZ

MEMORIU_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230906_AD

RLU_PUZ_ACCOMMODATION_20240119_AD

U1_PLAN_INCADRARE_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U02_SITUATIA_EXISTENTA U03_REGLEMENTARI_URBANISTICE

U4_ILUSTRARE_TEMA_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD U04_REGIM_JURIDIC

U05_1_RETELE_EDILITARE_EXISTENT U05_1_RETELE_EDILITARE_PROPUS

Anunt consultarea populatiei – Etapa III – Propuneri finale “PUZ SCHIMBARE DE FUNCTIUNE CONSTRUCTIE EXISTENTA DIN LOCUINTA IN CAMIN DE BATRANI, AMENAJARI INTERIOARE NESTRUCTURALE nr cadastral 34793, Bulevardul Republicii nr 1,  Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

 

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

 

Iniţiator: S.C. CLEMENTIN S.R.L

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   87/2023

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DE FUNCTIUNE CONSTRUCTIE EXISTENTA DIN LOCUINTA IN CAMIN DE BATRANI, AMENAJARI INTERIOARE NESTRUCTURALE”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

 

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: 

 Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urbanism

U02-b – incadrare in teritoriu – eterra

U4-Reglementari

U3-Situatia existenta

U01 – incadrare in PUG

U02-a – incadrare in teritoriu – google

RLU- PUZ-02.08.2023-rev 1

MEMORIU PUZ-02.08.2023-rev 2

Anunt consultarea populatiei – Etapa III – Propuneri finale “PUZ SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL – RESTAURANT 

  nr cadastral 32775, Bulevardul Republicii nr 70,  Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

 

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare. 

Iniţiator: IVAN IONEL 

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   86/2023 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL – RESTAURANT ”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

 

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: 

 Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urbanism

MEMORIU PUZ-schimbare destinatie – restaurant

Reglementare propusa

Incadrare in teritoriu

Situatia existenta

Incadrare in PUG

RLU- PUZ-Schimbare destinatie – restaurant

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare “PUZ SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL – RESTAURANT Nr cadastral 32775, Bulevardul Republicii nr 70,  Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Iniţiator: IVAN IONEL

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   86/2023

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL – RESTAURANT ”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

 Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urban

Incadrare in PUG

Incadrare in teritoriu

MEMORIU PUZ-schimbare destinatie – restaurant

Reglementare propusa

RLU- PUZ-Schimbare destinatie – restaurant

Situatia existenta

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare “PUZ SCHIMBARE DE FUNCTIUNE CONSTRUCTIE EXISTENTA DIN LOCUINTA IN CAMIN DE BATRANI, AMENAJARI INTERIOARE NESTRUCTURALE nr cadastral 34793, Bulevardul Republicii nr 1,  Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Iniţiator: S.C. CLEMENTIN S.R.L

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   87/2023

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DE FUNCTIUNE CONSTRUCTIE EXISTENTA DIN LOCUINTA IN CAMIN DE BATRANI, AMENAJARI INTERIOARE NESTRUCTURALE”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urbanism

MEMORIU PUZ-02.08.2023-rev 2

RLU- PUZ-02.08.2023-rev 1

U01 – incadrare in PUG

U02-a – incadrare in teritoriu – google

U02-b – incadrare in teritoriu – eterra

U3-Situatia existenta U4-Reglementari

Anunt consultarea populatiei – Etapa III – Propuneri finale “PUZ

EXTINDERE ZONA (LINIE) DE PRODUCTIE SI CONSTRUCTII AFERENTE 

Nr cadastral 36243, nr cadastral 32271 si nr cadastral 30043, Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Iniţiator: HASIT ROMANIA S.R.L

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   66/2022

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE ZONA (LINIE) DE PRODUCTIE SI CONSTRUCTII AFERENTE ”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urbanism”

MEMORIU PUZ-rev 1

RLU- PUZ-rev 1

U1-Incadrare in PUG-FAZA PUZ

U2-a- INCADRARE in teritoriu

U2-b- INCADRARE in zona

U3 – situatia existenta-rev 2

U4 – reglementari propuse-REV 5

U7 – Mobilare-rev 2

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare PUZ

EXTINDERE ZONA (LINIE) DE PRODUCTIE SI CONSTRUCTII AFERENTE 

nr cadastral 36243, nr cadastral 32271 si nr cadastral 30043, Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu;

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Iniţiator: HASIT ROMANIA S.R.L

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   66/2022

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE ZONA (LINIE) DE PRODUCTIE SI CONSTRUCTII AFERENTE ”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism.

Informare public- continut anunt

Informare public- etapa PROPUNERI PRELIMINARE

MEMORIU PUZ-rev 1

RLU- PUZ-rev 1

U1-Incadrare in PUG-FAZA PUZ

U2-a- INCADRARE in teritoriu

U2-b- INCADRARE in zona

U3 – situatia existenta-rev 2

U4 – reglementari propuse-REV 5

U7 – Mobilare-rev 2

 

Anunt consultarea populatiei – Etapa elaborarii propunerilor “PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLADIRI CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI CONEXE, Rh P+3E+4R si ACCENT P+8E”, Str. Republicii, Bolintin Deal, jud. Giurgiu, NC 36484, NC 36483.

Aunt privind elaborarea propunerilor planului urbanistic zonal “PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLADIRI CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI CONEXE, Rh P+3E+4R si ACCENT P+8E”, Proprietar: CTPARK MANAGEMENT AFUMATI S.R.L. Elaborator: AVENTUS DESIGN S.R.L.

Publicul este invitat sa participle la dezbaterea publica ce va avea loc la sediul Primariei Bolintin-Deal in data de 31.10.2023, ora 10:00. Documentatia tehnica poate fi consultata la sediul Primariei comunei Bolintin-Deal, din str. Republicii Nr. 26, Bolintin-Deal, Jud. Giurgiu, Telefon: 0246-273074, sau pe pagina web a PRIMARIEI COMUNEI BOLINTIN-DEAL. Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 15 zile prin posta la sediul Primariei comunei Bolintin-Deal din str. Republicii Nr. 26, Bolintin-Deal, Jud. Giurgiu.

panou_PUZ_accommodation_20231020_rev_AD-Model

ELABORARE PUZ construire ansamblu de cladiri cu functiunea de locuinte colective si functiuni conexe, Rh P+3E+4R si accent P+8E amplasat in Bolintin Deal, Str. Republicii, NC 36484 si NC 36483, jud. Giurgiu”- ETAPA II 

MEMORIU_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230906_AD

RLU_PUZ_ACCOMMODATION_20230908_AD_s

U1_PLAN_INCADRARE_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U2_SITUATIA_EXISTENTA_PUZ_CTP_BOLINTIN_DEAL

U3_PLAN_REGLEMENTARI_PUZ_CTP_BOLINTIN_DEAL

U4_ILUSTRARE_TEMA_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U4_REGIM_JURIDIC_PUZ_CTP_BOLINTIN_DEAL

INTENTIE DE ELABORARE PUZ construire ansamblu de cladiri cu functiunea de locuinte colective si functiuni conexe, Rh P+3E+4R si accent P+8E amplasat in Bolintin Deal, Str. Republicii, NC 36484 si NC 36483, jud. Giurgiu

MEMORIU_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230504_AD

U1_PLAN_INCADRARE_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U3_PLAN_REGLEMENTARI_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U4_ILUSTRARE_TEMA_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL_INTOCMIRE SI APROBARE PLAN URBANISTIC ZONAL – CENTRU DE COLECTARE A MATERIALELOR RECICLABIL – Descarca

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI, SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI ARGUMENTATE SI JUSTIFICATE PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎNCEPÂND CU DATA PREZENTULUI ANUNȚ SI SA PARTICIPE LA SEDINTA DE DEZBATERE PUBLICA DIN DATA DE 18.11.2022 , ORA 10:00 LA SEDIUL PRIMARIEI BOLINTIN DEAL.

INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ INTRAVILAN VECHI – BOLINTIN DEAL SI MIHAI VODA, COMUNA BOLINTIN DEAL, JUDET GIURGIU – Descarca

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentatia privind Planului Urbanistic Zonal „Intravilan Vechi – Bolintin Deal si Mihai Voda, Comuna Bolintin Deal”, incepand cu data prezentului anunt, pana la data de 25.10.2022.

pl -05 – A – Descarca

pl -05 – B – Descarca

pl -05 – C – Descarca

pl -05 – D – Descarca

pl -05 – E – Descarca

FORMULAR INSCRIERE FOSE – Descarca

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM  –  PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA BOLINTIN DEAL, JUD. GIURGIU – Descarca

PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA BOLINTIN DEAL, JUD. GIURGIU – Descarca

INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ INTRAVILAN VECHI – BOLINTIN DEAL SI MIHAI VODA, COMUNA BOLINTIN DEAL, JUDET GIURGIU – Descarca

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentatia privind Planului Urbanistic Zonal „Intravilan Vechi – Bolintin Deal si Mihai Voda, Comuna Bolintin Deal”, incepand cu data prezentului anunt(10.03.2022), pana la data de 30.03.2022. –

PLAN URBANISTIC ZONAL(PUZ) INTRAVILAN VECHI – BOLINTIN DEAL SI MIHAI VODA, COMUNA BOLINTIN DEAL JUDETUL GIURGIU 

pl -05 – A – Descarca

pl -05 – B – Descarca

pl -05 – C – Descarca

pl -05 – D – Descarca

pl -05 – E – Descarca

INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ ZONA CENTRALA COMUNA BOLINTIN DEAL – Descarca

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentatia privind Planului Urbanistic Zonal „Zona Centrala a Comunei Bolintin Deal”, incepand cu data prezentului anunt(10.03.2022), pana la data de 30.03.2022.

PLAN URBANISTIC ZONAL(PUZ) ZONA CENTRALA COMUNA BOLINTIN DEAL JUDETUL GIURGIU – Descarca

Pentru detalii suplimentare:

Nr. telefon: 0755630417

E – mail: urbanismbolintindeal@yahoo.com

FORMULARE URBANISM

CERERE DE EMITERE A CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII/EXTINDERII CONSTRUCTIEI –  Descarca

CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu – Descarca

CERTIFICAT DE URBANISM

DOCUMENTE NECESARE OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM:

1.Cerere certificat de urbanism;
2.Copie act proprietate;
3.Copie act de identitate;
4.Schita cadastrala teren(PAD);
5.Extras de carte funciara actualizat(nu mai vechi de 30 zile);
6.Extras ortofotoplan;
7.Dovada achitarii taxei de certificat urbanism.

** TAXA EMITERE CERTIFICAT URBANISM SE POATE ACHITA LA SEDIUL PRIMARIEI BOLINTIN DEAL SAU LA TREZORERIA BOLINTIN VALE (CONT = RO08TREZ32221160203XXXXX, CUI 5843129, BENEFICIAR PRIMARIA BOLINTIN DEAL).

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM – Descarca

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM –Descarca

 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

CONTINUTUL DOSARULUI D.T.A.C. SI ORDINEA DOCUMENTELOR DIN DOSAR:

1.Cerere autorizatie construire/desfiintare;
2. Anexa la cererea de autorizatie;
3. Dovada achitarii taxei de autorizatie;
4. Certificat de urbanism(copie);
5. Copie legalizata act de proprietate;
6. Copie act identitate proprietar;
7. Schita cadastrala teren;
8. Extras CF. actualizat la zi(nu mai vechi de 30 zile);
9. Extras ortofotoplan;
10. Ridicare topografica a terenului cu viza OCPI;
11. Studiu geotehnic cu verificare Af;
12. Avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism;
13. Dovada O.A.R.(de la proiectant – copie);
14. Proiect in dublu exemplar.

**TAXA EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SE POATE ACHITA LA SEDIUL PRIMARIEI BOLINTIN DEAL SAU LA TREZORERIA BOLINTIN VALE (CONT = RO08TREZ32221160203XXXXX, CUI 5843129, BENEFICIAR PRIMARIA BOLINTIN DEAL).

CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE – Descarca

CERERE PRELUNGIRE VALABILITATE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE – Descarca

COMUNICARE PRIVIND INCEPEREA EXECUTIEI LUCRARILOR CATRE PRIMARIA BOLINTIN DEAL – Descarca

COMUNICARE PRIVIND INCEPEREA EXECUTIEI LUCRARILOR CATRE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII GIURGIU – Descarca

COMUNICARE PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR CATRE PRIMARIA BOLINTIN DEAL – Descarca

COMUNICARE PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR CATRE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII GIURGIU –Descarca