Primăria comunei Bolintin-Deal
Județul GIURGIU

Anunțuri

Anunturi 2024

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare “PUZ ,,CONSTRUIRE CENTRU DE CERCETARI AVANSATE IN DOMENIUL SISTEMELOR DE PROPULSIE cu H max. 30 m,  amplasat in localitatea Bolintin – Deal, sat Bolintin – Deal,  Strada Rasaritului, nr 8A, nr cadastral 36443, jud. Giurgiu

MEMORIU PUZ

RLU- PUZ

U 1 – Plan de incadrare in PUG

U 2 – Plan de incadrare in teritoriu

U3 – Situatia existenta-PUZ

U4 – Reglementare propusa-PUZ

U7 – propunere mobilare-PUZ

LUNI 19.02.2024 DUPA ORA 13:00, NU SE LUCREAZA CU PUBLICUL.
VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!

ANUNT SI P – V

Anunturi 2023

Adresa nr. 16160 din 19.12.2023

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare “PUZ SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL – RESTAURANT Nr cadastral 32775, Bulevardul Republicii nr 70,  Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Iniţiator: IVAN IONEL

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   86/2023

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL – RESTAURANT ”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

 Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urban

Incadrare in PUG

Incadrare in teritoriu

MEMORIU PUZ-schimbare destinatie – restaurant

Reglementare propusa

RLU- PUZ-Schimbare destinatie – restaurant

Situatia existenta

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare “PUZ SCHIMBARE DE FUNCTIUNE CONSTRUCTIE EXISTENTA DIN LOCUINTA IN CAMIN DE BATRANI, AMENAJARI INTERIOARE NESTRUCTURALE nr cadastral 34793, Bulevardul Republicii nr 1,  Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Iniţiator: S.C. CLEMENTIN S.R.L

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   87/2023

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DE FUNCTIUNE CONSTRUCTIE EXISTENTA DIN LOCUINTA IN CAMIN DE BATRANI, AMENAJARI INTERIOARE NESTRUCTURALE”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urbanism

MEMORIU PUZ-02.08.2023-rev 2

RLU- PUZ-02.08.2023-rev 1

U01 – incadrare in PUG

U02-a – incadrare in teritoriu – google

U02-b – incadrare in teritoriu – eterra

U3-Situatia existenta U4-Reglementari

Anunt consultarea populatiei – Etapa III – Propuneri finale “PUZ

EXTINDERE ZONA (LINIE) DE PRODUCTIE SI CONSTRUCTII AFERENTE 

Nr cadastral 36243, nr cadastral 32271 si nr cadastral 30043, Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Iniţiator: HASIT ROMANIA S.R.L

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   66/2022

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE ZONA (LINIE) DE PRODUCTIE SI CONSTRUCTII AFERENTE ”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urbanism”

MEMORIU PUZ-rev 1

RLU- PUZ-rev 1

U1-Incadrare in PUG-FAZA PUZ

U2-a- INCADRARE in teritoriu

U2-b- INCADRARE in zona

U3 – situatia existenta-rev 2

U4 – reglementari propuse-REV 5

U7 – Mobilare-rev 2

Intreruperi planificate pentru revizii reparatii Rețele Electrice Muntenia 8 – 17 decembrie 2023

ANUNT AFISARE PROIECT IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2024

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare PUZ

Informare public- continut anunt

Informare public- etapa PROPUNERI PRELIMINARE

INFORMARE

Anunt consultarea populatiei – Etapa elaborarii propunerilor “PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLADIRI CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI CONEXE, Rh P+3E+4R si ACCENT P+8E”, Str. Republicii, Bolintin Deal, jud. Giurgiu, NC 36484, NC 36483.

Aunt privind elaborarea propunerilor planului urbanistic zonal “PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLADIRI CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI CONEXE, Rh P+3E+4R si ACCENT P+8E”, Proprietar: CTPARK MANAGEMENT AFUMATI S.R.L. Elaborator: AVENTUS DESIGN S.R.L.

Publicul este invitat sa participle la dezbaterea publica ce va avea loc la sediul Primariei Bolintin-Deal in data de 31.10.2023, ora 10:00. Documentatia tehnica poate fi consultata la sediul Primariei comunei Bolintin-Deal, din str. Republicii Nr. 26, Bolintin-Deal, Jud. Giurgiu, Telefon: 0246-273074, sau pe pagina web a PRIMARIEI COMUNEI BOLINTIN-DEAL. Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 15 zile prin posta la sediul Primariei comunei Bolintin-Deal din str. Republicii Nr. 26, Bolintin-Deal, Jud. Giurgiu.

Panou_PUZ_accommodation_20231020_rev_AD-Model

ELABORARE PUZ construire ansamblu de cladiri cu functiunea de locuinte colective si functiuni conexe, Rh P+3E+4R si accent P+8E amplasat in Bolintin Deal, Str. Republicii, NC 36484 si NC 36483, jud. Giurgiu”- ETAPA II 

MEMORIU_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230906_AD

RLU_PUZ_ACCOMMODATION_20230908_AD_s

U1_PLAN_INCADRARE_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U2_SITUATIA_EXISTENTA_PUZ_CTP_BOLINTIN_DEAL

U3_PLAN_REGLEMENTARI_PUZ_CTP_BOLINTIN_DEAL

U4_ILUSTRARE_TEMA_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U4_REGIM_JURIDIC_PUZ_CTP_BOLINTIN_DEAL

HG NR 845 – 2023

Tabel fermieri

Anunt pentru potentialii beneficiari ai programului de sustinere de legume cultivate

INTENTIE DE ELABORARE PUZ construire ansamblu de cladiri cu functiunea de locuinte colective si functiuni conexe, Rh P+3E+4R si accent P+8E amplasat in Bolintin Deal, Str. Republicii, NC 36484 si NC 36483, jud. Giurgiu

MEMORIU_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230504_AD

U1_PLAN_INCADRARE_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U3_PLAN_REGLEMENTARI_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U4_ILUSTRARE_TEMA_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

 

Pliant – Recoltarea cerealelor paioase si arderea resturilor vegetale

Pliant – Comportarea in caz de furtuni, ploi torentiale si descarcari electrice atmosferice

Pliant – Reguli de protectie in perioadele caniculare

Ghid practic de prevenire a incendiilor in zone rurale

COMUNICAT COMUN PRIMARIE – POLITIE

informare tratamente aviochimice

ANUNT SI P -V SEDINTA ORDINARA DIN 29.06.2023

PROCES – VERBAL NR 7070-19.06.2023

ANUNT SI P- V SEDINTA DIN 19.06.2023

ANUNT-SI-P-V-SEDINTA-ORDINARA-DIN-31.05.2023

Anunt-si-proces-verbal-afisare-sedinta-ordinara-27-aprilie-2023

ANUNT-si-PV-V-SEDINTA-DIN-30.03.2023

Anunt-si-P.V.-Suplimentare-ordine-de-zi-Sedinta-ordinara-28.02.2023.

ANUNT-28.02

Anunt-si-P.V.-Sedinta-de-indata-20.02.2023.-1

ANUNT-SI-P-V-SEDINTA-EXTRAORDINARA-DIN-09.02.2023

anunt-31.01

Anunt-suplimentare-sedinta-31.01.2023

Anunt-si-P.V.-Sedinta-de-indata-19.01.2023

ANUNT-SUPLIMENTARE-ORDINE-DE-ZI

ANUNT-P-V-AFISARE-PROIECTE-SCUTIRI

Anunt-proiect-buget-2023

ANUNT-SUPLIMENTARE-ORDINE-ZI

ANUNT-SUPLIMENTARE

Anunțuri 2022

ANUNT-sedinta-29.12.2022

anunt-si-p.v-sedinta-14.12.2022

Anunt-si-P.V.-Sedinta-ordinara-28.11.2022-suplimentare

Anunt-si-P.V.-Sedinta-ordinara-28.11.2022.

Anunt-si-PV-afisare-sedinta-31-octombrie

Anunt-sedinta-extraordinara-07.10.2022

Anunt-sedinta-ordinara-29.09.2022

ANUNT-SI-PV-SEDINTA-16-AUG

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-ordinara-28.07.2022.

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-extraordinara-14.07.2022-1

Anunt-si-P.V.-Sedinta-ordinara-30.06.2022.

Anunt-sedinta-extra-14.-06.2022

Anunt-si-Proces-verbal-suplimentare-ordine-de-zi_31-mai-2022

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-ordinara-31.05.2022.

ANUNT-PROCES-VERBAL-SEDINTA-DIN-16.05.2022

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-28.04.2022.-1

anunt-suplimentare-martie

Anunt-si-P.V.-Sedinta-ordinara-31.03.2022

Anunt-suplimentare-sedinta-28-martie-20222

Anunt-si-proces-verbal-sedinta-17-martie

Anunt-suplimentare-sedinta-28-februarie

Anunt-suplimentare-sedinta-10-februarie-20222

Anunt-si-proces-verbal-afisare-sedinta-ordinara-februarie

Anunt-si-proces-verbal_extra-februarie

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-ordinara-27.01.2022.

anunt-concurs-functie-publica

Anunt-si-proces-verbal-de-ajustare-pret-apa

Anunt-si-Proces-verbal-suplimentare-ordine-de-zi.

Anunt-si-PV-de-afisare-proiecte-parc-industrial

ANUNT-SUPLIMENTARE-ORDINE-DE-ZI

anunt-suplimentare

Anunțuri 2021

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-de-indata-din-23.12.2021-1

anunt-si-pv-sedinta-16.12.2021_suplimentare

anunt-si-pv-sedinta-16.12.2021

Anunt-si-Proces-Verbal-suplimentare-ordine-de-zi-NOIEMBRIE-2021.docx

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-Noiembrie-2021.

Anunt-si-Proces-verbal-sedinta-28.10.2021

Anunt-Sedinta-23.09.2021.

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-luna-Iulie-2021.

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-luna-Iulie-2021-Suplimentare-ordine-de-zi

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-26.08.2021

anunt-sedinta-28.05.2021

ANUNT-suplimentare-ordine-de-zi-sedinta-28-aprilie-2021

Anunţ-şedinţă-extraordinară-8.04.2021.

Anunt-nr.-3393-din-22.03.2021

Anunţ-suplimentare-ordine-de-zi-sedinta-26-februarie-1

Anunt-sedinta-ordinara-26-februarie-2021

Anunţ-suplimentare-ordine-de-zi-sedinta-26-februarie-1

ANUNT-SEDINTA-29.01

Anunt-si-Proces-verbal-suplimentare-ordine-de-zi.

Anunţ-şi-Proces-Verbal-suplimentare

Anunţ-şi-Proces-Verbal.

Anunţ-şi-Proces-verbal

Anunțuri 2020

Anunt-suplimentare-ordine-de-zi-sedinta-29-decembrie-2020

Anunt-ordine-de-zi-sedinta-29-decembrie-2020

Anunt-sedinta-de-indata-a-Consiliului-Local-din-23-decembrie-2019

Anunt-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-20-decembrie-2019

Anunt-suplimentare-sedinta-18-decembrie-2020

Anunt-sedinta-18-decembrie-2020

Anunt-sedinta-extraordinara-a-Consiliului-Local-din-10-decembrie-2019

Anunt-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-27-noiembrie-2019

Anunt-sedinta-27-noiembrie-2020

Anunt-sedinta-extraordinara-din-9-noiembrie-2020

Anunt-ordine-de-zi-sedinta-ordinara-din-24-septembrie-2020

Anunt-ordine-de-zi-sedinta-extraordinara-din-16-septembrie-2020

Anunt-suplimentare-ordine-de-zi-_31-august-2020

Anunt-sedinta-31.08.2020

Anunt-ordine-de-zi-privind-sedinta-extraordinara-a-Consiliului-Local-din-17-august-2020

Anunt-suplimentare-ordine-de-zi-sedinta-31-iulie-2020

Anunt-ordine-de-zi-privind-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-30-iulie-2020

Anunt-ordine-de-zi-privind-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-30-iunie-2020

COMPLETARE-ANUNT-CONCURS-16-IUNIE-2020

ANUNT-CONCURS-16-IUNIE-2020

Anunt-suplimentare-ordine-de-zi-privind-sedinta-extraordinara-a-Consiliului-Local-din-12-iunie-2020

Anunt-ordine-de-zi-privind-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-29-mai-2020

Anunt-ordine-de-zi-privind-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-30-aprilie-2020-1

Anunt-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-31-martie-2020

Anunt-suplimentare-ordine-de-zi-sedinta-ordinara-_31-martie-2020

Anunt-sedinta-extraordinara-a-Consiliului-Local-din-11-martie-2020

Anunt-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-28-februarie-2020

Anunt-sedinta-extraordinara-a-Consiliului-Local-din-12-februarie-2020

Anunt-public_7-FEBRUARIE-2020

Anunt-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-28-ianuarie-2020

Anunt-afisare_Proiect-aprobare-buget-local-pe-anul-2020

Anunt-afisare_Proiect-de-hotarare-paza-comunala-2020

Anunt-afisare-proiect-de-hotarare-aprobare-studiu-de-oportunitate-delegare-serviciu-de-salubrizare

Anunt-afisare-proiect-hotarare-infiintare-SPCLEP-Bolintin-Deal

Anunt-consultare-cetatenii-Comunei-Bolintin-Deal_Proiect-de-hotarare-paza-comunala-2020

ANUNT-SCUTIRE-PENALITATI-DE-INTARZIERE

Anunt-suplimentare-ordine-de-zi

anunt

Anunțuri

Anunturi 2024

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare “PUZ ,,CONSTRUIRE CENTRU DE CERCETARI AVANSATE IN DOMENIUL SISTEMELOR DE PROPULSIE cu H max. 30 m,  amplasat in localitatea Bolintin – Deal, sat Bolintin – Deal,  Strada Rasaritului, nr 8A, nr cadastral 36443, jud. Giurgiu

MEMORIU PUZ

RLU- PUZ

U 1 – Plan de incadrare in PUG

U 2 – Plan de incadrare in teritoriu

U3 – Situatia existenta-PUZ

U4 – Reglementare propusa-PUZ

U7 – propunere mobilare-PUZ

LUNI 19.02.2024 DUPA ORA 13:00, NU SE LUCREAZA CU PUBLICUL.
VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!

ANUNT SI P – V

Anunturi 2023

Adresa nr. 16160 din 19.12.2023

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare “PUZ SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL – RESTAURANT Nr cadastral 32775, Bulevardul Republicii nr 70,  Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Iniţiator: IVAN IONEL

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   86/2023

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL – RESTAURANT ”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

 Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urban

Incadrare in PUG

Incadrare in teritoriu

MEMORIU PUZ-schimbare destinatie – restaurant

Reglementare propusa

RLU- PUZ-Schimbare destinatie – restaurant

Situatia existenta

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare “PUZ SCHIMBARE DE FUNCTIUNE CONSTRUCTIE EXISTENTA DIN LOCUINTA IN CAMIN DE BATRANI, AMENAJARI INTERIOARE NESTRUCTURALE nr cadastral 34793, Bulevardul Republicii nr 1,  Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Iniţiator: S.C. CLEMENTIN S.R.L

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   87/2023

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DE FUNCTIUNE CONSTRUCTIE EXISTENTA DIN LOCUINTA IN CAMIN DE BATRANI, AMENAJARI INTERIOARE NESTRUCTURALE”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urbanism

MEMORIU PUZ-02.08.2023-rev 2

RLU- PUZ-02.08.2023-rev 1

U01 – incadrare in PUG

U02-a – incadrare in teritoriu – google

U02-b – incadrare in teritoriu – eterra

U3-Situatia existenta U4-Reglementari

Anunt consultarea populatiei – Etapa III – Propuneri finale “PUZ

EXTINDERE ZONA (LINIE) DE PRODUCTIE SI CONSTRUCTII AFERENTE 

Nr cadastral 36243, nr cadastral 32271 si nr cadastral 30043, Comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, jud Giurgiu

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor deamenajareateritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Iniţiator: HASIT ROMANIA S.R.L

Proiectant urbanism:    SC INCEPTUM STUDIO SRL, urb. Anca Marinescu

Nr. proiect urbanism:   66/2022

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTATIA DISPONIBILA LA SEDIUL PRIMARIEI SI SA TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI cu caracter de recomandare, argumentate si justificate referitoare la documentația privind Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE ZONA (LINIE) DE PRODUCTIE SI CONSTRUCTII AFERENTE ”, începând cu data prezentului anunt.

Timpul de informare: 15 zile de la data publicarii

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Responsabil Serviciu Urbanism

Adresa: Bdul. Republicii nr. 26, cod 087015., județ Giurgiu, Serviciul Urbanism”

MEMORIU PUZ-rev 1

RLU- PUZ-rev 1

U1-Incadrare in PUG-FAZA PUZ

U2-a- INCADRARE in teritoriu

U2-b- INCADRARE in zona

U3 – situatia existenta-rev 2

U4 – reglementari propuse-REV 5

U7 – Mobilare-rev 2

Intreruperi planificate pentru revizii reparatii Rețele Electrice Muntenia 8 – 17 decembrie 2023

ANUNT AFISARE PROIECT IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2024

Anunt consultarea populatiei – Etapa II – Propuneri preliminare PUZ

Informare public- continut anunt

Informare public- etapa PROPUNERI PRELIMINARE

INFORMARE

Anunt consultarea populatiei – Etapa elaborarii propunerilor “PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLADIRI CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI CONEXE, Rh P+3E+4R si ACCENT P+8E”, Str. Republicii, Bolintin Deal, jud. Giurgiu, NC 36484, NC 36483.

Aunt privind elaborarea propunerilor planului urbanistic zonal “PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLADIRI CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI CONEXE, Rh P+3E+4R si ACCENT P+8E”, Proprietar: CTPARK MANAGEMENT AFUMATI S.R.L. Elaborator: AVENTUS DESIGN S.R.L.

Publicul este invitat sa participle la dezbaterea publica ce va avea loc la sediul Primariei Bolintin-Deal in data de 31.10.2023, ora 10:00. Documentatia tehnica poate fi consultata la sediul Primariei comunei Bolintin-Deal, din str. Republicii Nr. 26, Bolintin-Deal, Jud. Giurgiu, Telefon: 0246-273074, sau pe pagina web a PRIMARIEI COMUNEI BOLINTIN-DEAL. Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 15 zile prin posta la sediul Primariei comunei Bolintin-Deal din str. Republicii Nr. 26, Bolintin-Deal, Jud. Giurgiu.

Panou_PUZ_accommodation_20231020_rev_AD-Model

ELABORARE PUZ construire ansamblu de cladiri cu functiunea de locuinte colective si functiuni conexe, Rh P+3E+4R si accent P+8E amplasat in Bolintin Deal, Str. Republicii, NC 36484 si NC 36483, jud. Giurgiu”- ETAPA II 

MEMORIU_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230906_AD

RLU_PUZ_ACCOMMODATION_20230908_AD_s

U1_PLAN_INCADRARE_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U2_SITUATIA_EXISTENTA_PUZ_CTP_BOLINTIN_DEAL

U3_PLAN_REGLEMENTARI_PUZ_CTP_BOLINTIN_DEAL

U4_ILUSTRARE_TEMA_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U4_REGIM_JURIDIC_PUZ_CTP_BOLINTIN_DEAL

HG NR 845 – 2023

Tabel fermieri

Anunt pentru potentialii beneficiari ai programului de sustinere de legume cultivate

INTENTIE DE ELABORARE PUZ construire ansamblu de cladiri cu functiunea de locuinte colective si functiuni conexe, Rh P+3E+4R si accent P+8E amplasat in Bolintin Deal, Str. Republicii, NC 36484 si NC 36483, jud. Giurgiu

MEMORIU_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230504_AD

U1_PLAN_INCADRARE_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U3_PLAN_REGLEMENTARI_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

U4_ILUSTRARE_TEMA_PUZ_BOLINTIN_CTP_20230505_AD

 

Pliant – Recoltarea cerealelor paioase si arderea resturilor vegetale

Pliant – Comportarea in caz de furtuni, ploi torentiale si descarcari electrice atmosferice

Pliant – Reguli de protectie in perioadele caniculare

Ghid practic de prevenire a incendiilor in zone rurale

COMUNICAT COMUN PRIMARIE – POLITIE

informare tratamente aviochimice

ANUNT SI P -V SEDINTA ORDINARA DIN 29.06.2023

PROCES – VERBAL NR 7070-19.06.2023

ANUNT SI P- V SEDINTA DIN 19.06.2023

ANUNT-SI-P-V-SEDINTA-ORDINARA-DIN-31.05.2023

Anunt-si-proces-verbal-afisare-sedinta-ordinara-27-aprilie-2023

ANUNT-si-PV-V-SEDINTA-DIN-30.03.2023

Anunt-si-P.V.-Suplimentare-ordine-de-zi-Sedinta-ordinara-28.02.2023.

ANUNT-28.02

Anunt-si-P.V.-Sedinta-de-indata-20.02.2023.-1

ANUNT-SI-P-V-SEDINTA-EXTRAORDINARA-DIN-09.02.2023

anunt-31.01

Anunt-suplimentare-sedinta-31.01.2023

Anunt-si-P.V.-Sedinta-de-indata-19.01.2023

ANUNT-SUPLIMENTARE-ORDINE-DE-ZI

ANUNT-P-V-AFISARE-PROIECTE-SCUTIRI

Anunt-proiect-buget-2023

ANUNT-SUPLIMENTARE-ORDINE-ZI

ANUNT-SUPLIMENTARE

Anunțuri 2022

ANUNT-sedinta-29.12.2022

anunt-si-p.v-sedinta-14.12.2022

Anunt-si-P.V.-Sedinta-ordinara-28.11.2022-suplimentare

Anunt-si-P.V.-Sedinta-ordinara-28.11.2022.

Anunt-si-PV-afisare-sedinta-31-octombrie

Anunt-sedinta-extraordinara-07.10.2022

Anunt-sedinta-ordinara-29.09.2022

ANUNT-SI-PV-SEDINTA-16-AUG

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-ordinara-28.07.2022.

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-extraordinara-14.07.2022-1

Anunt-si-P.V.-Sedinta-ordinara-30.06.2022.

Anunt-sedinta-extra-14.-06.2022

Anunt-si-Proces-verbal-suplimentare-ordine-de-zi_31-mai-2022

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-ordinara-31.05.2022.

ANUNT-PROCES-VERBAL-SEDINTA-DIN-16.05.2022

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-28.04.2022.-1

anunt-suplimentare-martie

Anunt-si-P.V.-Sedinta-ordinara-31.03.2022

Anunt-suplimentare-sedinta-28-martie-20222

Anunt-si-proces-verbal-sedinta-17-martie

Anunt-suplimentare-sedinta-28-februarie

Anunt-suplimentare-sedinta-10-februarie-20222

Anunt-si-proces-verbal-afisare-sedinta-ordinara-februarie

Anunt-si-proces-verbal_extra-februarie

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-ordinara-27.01.2022.

anunt-concurs-functie-publica

Anunt-si-proces-verbal-de-ajustare-pret-apa

Anunt-si-Proces-verbal-suplimentare-ordine-de-zi.

Anunt-si-PV-de-afisare-proiecte-parc-industrial

ANUNT-SUPLIMENTARE-ORDINE-DE-ZI

anunt-suplimentare

Anunțuri 2021

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-de-indata-din-23.12.2021-1

anunt-si-pv-sedinta-16.12.2021_suplimentare

anunt-si-pv-sedinta-16.12.2021

Anunt-si-Proces-Verbal-suplimentare-ordine-de-zi-NOIEMBRIE-2021.docx

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-Noiembrie-2021.

Anunt-si-Proces-verbal-sedinta-28.10.2021

Anunt-Sedinta-23.09.2021.

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-luna-Iulie-2021.

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-luna-Iulie-2021-Suplimentare-ordine-de-zi

Anunt-si-Proces-Verbal-Sedinta-26.08.2021

anunt-sedinta-28.05.2021

ANUNT-suplimentare-ordine-de-zi-sedinta-28-aprilie-2021

Anunţ-şedinţă-extraordinară-8.04.2021.

Anunt-nr.-3393-din-22.03.2021

Anunţ-suplimentare-ordine-de-zi-sedinta-26-februarie-1

Anunt-sedinta-ordinara-26-februarie-2021

Anunţ-suplimentare-ordine-de-zi-sedinta-26-februarie-1

ANUNT-SEDINTA-29.01

Anunt-si-Proces-verbal-suplimentare-ordine-de-zi.

Anunţ-şi-Proces-Verbal-suplimentare

Anunţ-şi-Proces-Verbal.

Anunţ-şi-Proces-verbal

Anunțuri 2020

Anunt-suplimentare-ordine-de-zi-sedinta-29-decembrie-2020

Anunt-ordine-de-zi-sedinta-29-decembrie-2020

Anunt-sedinta-de-indata-a-Consiliului-Local-din-23-decembrie-2019

Anunt-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-20-decembrie-2019

Anunt-suplimentare-sedinta-18-decembrie-2020

Anunt-sedinta-18-decembrie-2020

Anunt-sedinta-extraordinara-a-Consiliului-Local-din-10-decembrie-2019

Anunt-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-27-noiembrie-2019

Anunt-sedinta-27-noiembrie-2020

Anunt-sedinta-extraordinara-din-9-noiembrie-2020

Anunt-ordine-de-zi-sedinta-ordinara-din-24-septembrie-2020

Anunt-ordine-de-zi-sedinta-extraordinara-din-16-septembrie-2020

Anunt-suplimentare-ordine-de-zi-_31-august-2020

Anunt-sedinta-31.08.2020

Anunt-ordine-de-zi-privind-sedinta-extraordinara-a-Consiliului-Local-din-17-august-2020

Anunt-suplimentare-ordine-de-zi-sedinta-31-iulie-2020

Anunt-ordine-de-zi-privind-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-30-iulie-2020

Anunt-ordine-de-zi-privind-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-30-iunie-2020

COMPLETARE-ANUNT-CONCURS-16-IUNIE-2020

ANUNT-CONCURS-16-IUNIE-2020

Anunt-suplimentare-ordine-de-zi-privind-sedinta-extraordinara-a-Consiliului-Local-din-12-iunie-2020

Anunt-ordine-de-zi-privind-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-29-mai-2020

Anunt-ordine-de-zi-privind-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-30-aprilie-2020-1

Anunt-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-31-martie-2020

Anunt-suplimentare-ordine-de-zi-sedinta-ordinara-_31-martie-2020

Anunt-sedinta-extraordinara-a-Consiliului-Local-din-11-martie-2020

Anunt-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-28-februarie-2020

Anunt-sedinta-extraordinara-a-Consiliului-Local-din-12-februarie-2020

Anunt-public_7-FEBRUARIE-2020

Anunt-sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-din-28-ianuarie-2020

Anunt-afisare_Proiect-aprobare-buget-local-pe-anul-2020

Anunt-afisare_Proiect-de-hotarare-paza-comunala-2020

Anunt-afisare-proiect-de-hotarare-aprobare-studiu-de-oportunitate-delegare-serviciu-de-salubrizare

Anunt-afisare-proiect-hotarare-infiintare-SPCLEP-Bolintin-Deal

Anunt-consultare-cetatenii-Comunei-Bolintin-Deal_Proiect-de-hotarare-paza-comunala-2020

ANUNT-SCUTIRE-PENALITATI-DE-INTARZIERE

Anunt-suplimentare-ordine-de-zi

anunt